10 Nguyễn tắc vàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (CLVSATTP) là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống xã hội, không những nó ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe con người, đến sự phát triển của giống nòi, thậm chí tính mạng người sử dụng, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, du lịch và an ninh, an toàn xã hội. Do đó mỗi chúng ta cần phải trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về chế biến thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.

0969.555.684
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon